Педагогічний колектив

Педагогічне кредо:

"Відкрити в кожній дитині душу творця,

дати їй змогу пробудитися і розквітнути. "

 

Навчально-виховний  процес здійснюють 24 педагога:

 •  з кваліфікацією магістр - 2;
 •  з вищою освітою –10;
 • з кваліфікацією бакалавра -4
 •  з середньою спеціальною –8;
 •  мають звання «Вихователь-методист» - 1;
 •  з першою категорією –6 ;
 •  з другою категорією – 3;
 •  спеціалістів -15.

 

   

   Робота колективу дошкільного навчального закладу спрямована на індивідуалізацію освітнього процесу, підсилення тенденції особистісно-орієнтованої, гуманістичної моделі виховання, формування соціальної компетентності дошкільників, що допомагає нам бачити в кожній дитині індивідуальність і забезпечувати умови для росту її компетенції.

 

Завідувач:

  Яріш Богдана Дмитрівна

 

Педагогічне кредо:

«Успіх приходить до того, хто робить те, що найбільше любить» (М.Форбс)

 

Завідувач здійснює загальне керівництво дитячим закладом. У своїй діяльності керується:

 • Конституцією України;
 • Законом України «Про дошкільну освіту»;
 • Конвенцією про права дитини;
 • Положенням про дошкільний навчальний заклад;
 • Державною Національною програмою «Освіта. Україна ХХІ століття»;
 • Законом України «Про мови»;
 • Методичними, нормативними та іншими керівними матеріалами, які регламентують науково – методичну діяльність дошкільного навчального закладу.

 

Завідувач займається комплектуванням груп дітьми відповідно до їх віку, станом їх здоров'я, індивідуальними особливостями і запитами батьків, добирає кадри, керує педагогами, і обслуговуючим персоналом.

    Батьки можуть звертатися до завідувача за консультаціями і вносити власні пропозиції щодо покращення роботи з дітьми. Батьки також в праві вимагати, щоб колектив забезпечував дитині належний догляд, виховання і навчання, охорону і зміцнення здоров'я .

 

 

Вихователь- методист: 

Боровець Соломія Ярославівна

Педагогічне кредо:

Педагог не може і не має права зупинятися на досягнутому.

Він має бути обізнаний з передовим досвідом,

постійно оновлювати свої знання час змушує

до пошуку нових шляхів і форм роботи,

що допомагали педагогу піднятися на рівень,

який міг би задовольнити  запити батьків та дітей.

 

  Вихователь методист здійснює методичне керівництво освітньою діяльністю педагогічного колективу дошкільного закладу, надає методичну допомогу педагогічним працівникам ДНЗ. Спрямовує методичну роботу на стимулювання творчих пошуків, активності педагогів, виявлення їх індивідуальних особливостей, пошук шляхів удосконалення навчально–виховного процесу. 

               

                                   Вихователі:

-Алехна Катерина Іванівна

-Вивірка Галина Богданівна

-Вихопень Юля Федорівна

-Дзіковська Тетяна Іванівна

-Дупелич Оксана Степенівна

-Закалюжна Ольга Ярославівна

-Золотова Оксана Іванівна

-Кіщук Марія Степанівна

-Коколюс Ольга Володимирівна

-Куриляк Світлана Михайлівна

-Прожиралик Світлана Петрівна

-Савран Галина Богданівна

-Слободзян Світлана Романівна

-Степаненко Ірина Анатолівна

-Стецій Оксана Миколаївна

-Шваюк Ірина Богданівна

-Шмигельська Ольга Олегівна

 

 Практичний психолог: 

Кобилецька Олена Михайлівна

Музичні керівники:

 Когут Марія Степанівна

Корло Марія Іванівна

Інструктор з фізкультури:

                                                                                      Колотовкіна Ірина Володимирівна                                                                                                  

  Враховуючи досягнення і перспективи розвитку, проблеми дошкільно-навчального закладу, педагогічний колектив визначив такі цільові пріоритети:

 

 •  виховати дитину, яка буде фізично здоровою, духовно збагаченою особистістю, яка усвідомлює свою належність до українського народу та сучасної європейської цивілізації, підготовлена до життя і праці у світі, що інтенсивно змінюється;

 

 • спрямувати педагогічну діяльність на формування життєвої компетентності дітей дошкільного віку через впровадження в практику роботи з дітьми інформаційно – комунікативних технологій ;

 

 • навчально-виховну роботу з дітьми спрямовувати на формування необхідного рівня знань дитини для безпечного перебування в навколишньому середовищі та вироблення в неї елементарних, доступних віку норм поведінки у надзвичайних ситуаціях;

 

  
Вміння  знаходити обдарованих та здібних дітей - талант, вміння їх вирощувати – мистецтво. Але найважливішим є любов до дитини!