Сторінка батьків

                                         «Школа молодих батьків»   

 

Мета діяльності «Школи молодих батьків»:

     - забезпечення єдиних вимог і наступності сімейного і суспільного виховання;

     - надання психолого-педагогічної допомоги батькам, або особам які їх замінюють, підтримки різнобічного розвитку дітей, які виховуються в умовах сім’ї.

 

Головні завдання «Школи молодих батьків»:

     - надання всебічної допомоги сім’ї у розвитку, вихованні та навчанні дітей, які виховуються в умовах сім’ї, відповідно до їх задатків, нахилів, здібностей, індивідуальних, психічних та фізичних особливостей, культурних потреб;

    - сприяння соціалізації дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

    - забезпечення взаємодії між дошкільним навчальним закладом й іншими організаціями соціальної і медичної підтримки дітей і батьків або осіб, які їх замінюють.

 

Форми діяльності «Школи молодих батьків»:

     - організація лекторіїв, теоретичних і практичних семінарів, індивідуальних і групових консультацій для батьків або осіб, які їх замінюють.

     - організація заочного консультування через листування, в телефонному режимі, через організацію роботи сайту навчального закладу.

 

 

Консультативна допомога з питань:

    - соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї;

    - вікові психофізіологічні особливості дітей;

    - психологічна готовність дитини до школи;

    - профілактика відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку;

    - організація ігрової діяльності;

    - організація харчування дітей вдома;

    - створення умов для загартування і оздоровлення;

    - соціального захисту дітей із різних категорій сімей.

План роботи

«Школи молодих батьків»

на 2014 – 2015 н.р.

 

№ п/п

Назва заходу

Форма проведення

Мета

Дата

Відповідальний

1.

«Дитячий садок. Проблеми вибору: куди? як і коли? а головне – для чого?!»

Лекція

Познайомити батьків з видами   та  специфікою роботи дошкільних установ.

10.2014

Завідувач

2.

«Формування навичок адекватного сприймання батьками власних дітей»

Семінар - практикум

Сприяти встановленню та розвитку стосунків партнерства і співробітництва між батьками та дитиною. Розширити можливості розуміння батьками своїх дітей, поліпшити рефлексію їхніх взаємин.

11.2014

Практичний психолог

3.

«Гра та іграшки»

Групова консультація

Розширити знання батьків про гру, як провідний вид діяльності дошкільника.

12.2014

Вихователь

Дзіковська Т.І.

4.

«Медичні та психологічні проблеми харчування у дітей»

Групова консультація

Розширити знання батьків про харчування дитини, як одну із найважливіших функцій забезпечення життєдіяльності людського організму.

02.2015

Медсестра

Глабусь Н.Я.

5.

«Індивід, але ще не особистість. Точка відліку»

Лекція

Соціалізація дітей дошкільного віку, які виховуються в умовах сім’ї»

03.2015

Практичний психолог Вихователь Вивірка Г.Б.

6.

Профілактика відхилень у фізичному, психічному і соціальному розвитку дітей дошкільного віку

Семінар - практикум

Розширити та поглибити знання батьків щодо профілактики відхилень

04.2015

Вихователь Куриляк С.М.

7.

«Поняття готовності дитини до школи»

Засідання «круглого столу»

Познайомити батьків з поняттям готовності дітей до школи.

05.2015

Вихователь

Прожиралик С.П.

8.

«Особливості профілактики насильства над дітьми в умовах сім’ї»

Семінар – практикум з елементами тренінгу

Сформулювати вміння та навички розуміння та вирішення проблеми профілактики насильства дітей дошкільного віку

06.2015

Вихователь

Шваюк І.Б.

 

 

 

Графік роботи

«Школи молодих батьків»

 
8. 30 – 9.00 (четвер)
Індивідуальні консультації
(кабінет методиста)

 

13.00 – 15.00 (перший вівторок місяця)
Групові консультації, семінари, лекції.
(музичний зал)